Bazı Özel Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Değişiklikler