Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Girişimcilik Eğitimine Yönelik İyi Uygulama Örnekleri

Girişimcilik Eğitimine Yönelik İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı oluşturmayı ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nı 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur. Bu bağlamda, girişimcilik konusuna odaklanan bir strateji ve eylem planı oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Bu doğrultuda, KOSGEB koordinatörlüğündeki Girişimcilik Konseyi tarafından 2015-2018 yıllarını kapsayan “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP)” hazırlanmıştır.

 

GİSEP’in genel amacı, “ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek”tir. GİSEP’te yer alan hedeflerden biri de, “örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi”dir. Bu doğrultuda, girişimcilik eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu görevi Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaç ve hedefin gereği olarak girişimcilik eğitimine yönelik iyi uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması çalışmasına başlanmıştır. Bu amaçla temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarından söz konusu iyi uygulama örnekleri talep edilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına iletilen girişimcilik eğitimine yönelik iyi uygulama örnekleri özgün değer, uygulama başarısı ile girişimcilik eğitimine katkısı bağlamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda belirlenen iyi uygulama örnekleri il adlarına göre yayınlanmıştır.

--> Adana --> Ardahan --> Aydın
--> Bilecik --> Çorum --> Eskişehir
--> Gaziantep --> İstanbul --> Kırklareli
--> Muğla --> Yalova  

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.