Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları