Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Sıkça Sorulan Sorular

Öğretim Programları

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programlarının yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Mesleki ortaöğretimde yer alan alan/dallara ait haftalık ders çizelgesi, çerçeve öğretim programı ve mesleki derslere ait öğretim materyallerine nasıl ulaşabilirim?

  Güncel ve halen uygulamada olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve meslek derslerine ait bireysel öğretim materyallerine “http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx” ve “megep.meb.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  Detaylı bilgi için Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. 

 • Bir dersin seçmeli ya da zorunlu olması nasıl belirlenmektedir?

  Okullarımızda uygulanan haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları; bireyin, toplumun ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla çağdaş ve bilimsel esaslara göre geliştirilmektedir.

  Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki güncel gelişmeler izlenmekte, ülkemize özgü temel değerlerle ve niteliklerle bütünleştirilmektedir.

  Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen, uzman, okul yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta; ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir

 • Derslere ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan öğretim programları Başkanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Haftalık Ders Çizelgeleri

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programları nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programları ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programları yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Bir dersin ders saati sayısının artırılması veya azaltılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir. 

 • Haftalık ders çizelgelerine yeni bir ders eklenmesi ya da çizelgelerde var olan bir dersin çizelgeden çıkartılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir.

 • İlköğretim/Ortaöğretim haftalık ders çizelgelerine nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri Başkanlığımızın https://ttkb.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Öğretmenlik Atama Alanları

Denklik İşlemleri

 • Denklik İşlemleri için yurtdışından aldığım lise diplomamda hangi onaylara ihtiyaç vardır?

  Mezun durumda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylarından birinin olması gerekmektedir.

 • Denklik işlemleri için hangi belgeleri ibraz etmeliyim?

  Belgelerin aslı olmak kaydıyla: kimlik/pasaport ve karne/diploma.

 • Yurt dışında aldığım karne veya diplomamın denkliği için nereye başvurmalıyım?

  Denklik başvuruları, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile edenklik.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilmektedir.

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.