Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

"Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim ve Öğretimde Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" Adlı Rapor Yayımlandı

"Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitimin geleceği, öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin mesleki gelişimi, teknolojik ilerlemeler, kültürel miras ve değerler eğitimi, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi önemli konularda öğretmenlerin beklenti ve görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim ve Öğretimde Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" adlı rapor yayımlanmıştır. 


     Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitimin geleceği konusunda öğretmenlerin görüş ve beklentilerini ortaya koymak için hazırlanan araştırma raporu; "Eğitim ve Gelecek", "Öğretmenlik Mesleği", "Mesleki Gelişim" ve "Genel Olarak Öğretim" olmak üzere dört ana tema etrafında şekillendirilmiştir. Paralel karma yöntemi kullanılan bu araştırmada, nicel ve nitel veriler eş zamanlı olarak toplanmış ve bunlara eşit ağırlık verilmiştir. Araştırmanın nicel aşamasında Türkiye genelinde resmî ve özel okullarda/kurumlarda görev yapan toplam 54810 öğretmen ölçeği cevaplandırmış, nitel aşamasında ise Ankara'da görev yapmakta olan farklı sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına sahip ilçelerden, okul tür ve düzeylerinden, branşlardan toplam 32 gönüllü öğretmen yer almıştır. Öğretmenlerin dört tema altında yer alan ölçekteki maddelere genel olarak yüksek düzeyde katıldıkları belirlenmiştir.

Öğretmenler,

  • Türk eğitim sisteminin temel özelliklere, hedeflere, kademelere yönelik düzenlemelere sahip olması ve iş birliğini destekleyecek biçimde yapılandırılması gerektiğini,
  • Öğretmenlik mesleğinin seçilmesinde motivasyon ve tutku, toplumsal değişim ve algı, sosyal ve ekonomik durum, mesleki zorluk gibi faktörlerin etkili olduğunu,
  • Mesleki verimlilikte çalışma koşulları ve imkânları, eğitim ve kariyer, iş birliği ve toplumsal destek, mesleki doyum ve tanıtım gibi faktörlerin etkili olduğunu,
  • Mesleki gelişimde eğitim ortamları, süreklilik ve aşamalılık, izleme ve değerlendirme, akademik iş birlikleri ve paylaşım gibi faaliyet türlerinin katkı sağlayacağını,
  •  Mesleki gelişimde temel eğitimler, genel eğitimler ve 21. yüzyıl becerilerini edinme ve kazandırmaya yönelik beceri temelli eğitimler gibi mesleki gelişim konularının katkı sağlayacağını,
  • Öğretmenlerin gelişen ve değişen koşullara uyum sağlama, kapsayıcı ve erişilebilir bir öğrenme deneyimi sağlama, yeterli ve etkili teknoloji ve pedagoji bilgisine sahip olma, eğitimin farklı paydaşlarıyla pozitif ve etkili iletişim kurma gibi beceri ve niteliklere sahip olması gerektiğini,
  • Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları kapsamında beceri temelli süreç değerlendirmesi ve bireysel öğrenme kayıtlarına dayalı değerlendirmenin desteklenmesi ve kademeler arası ortak geçiş sınavlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini,
  • Teknolojik gelişmelerin ilgi çekme, zamanı verimli kullanmayı sağlama, geri bildirim sunma, etkileşim, dünya genelindeki akranlar ve uzmanlarla bağlantı kurma, ihtiyaçlara yönelik materyal geliştirme, görselleştirme ve somutlaştırma gibi fırsatlar sunacağını,
  • Teknolojik gelişmelerin etik konular, kritik becerilerin ihmal edilmesi ve öğrenmede eşitsizliklere yol açma gibi zorluklara sebep olacağını belirtmişlerdir.

     Elde edilen nicel ve nitel sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür. Ayrıca dört tema kapsamındaki öğretmenlerin görüş ve beklentilerinin çeşitli değişkenler (İBBS bölgeleri, okul/kurum türü ve hizmet süresi) açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.

     Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda eğitim ve öğretimle ilgili öğretmenlerimizin görüş ve beklentilerini ortaya koymayı hedefleyen bu araştırma, eğitim sisteminin ve öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi için rehber niteliği taşımaktadır.

     "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim ve Öğretimde Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" adlı rapora ulaşmak için tıklayınız.

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.