Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

"Türkiye'de Ders Kitapları Tarihi" kitabı yayımlandı.Proje Koordinatörlüğünü Kurul Başkanımız Prof. Dr. Cihad Demirli'nin yaptığı ve Kurul üyesi Dr. Mehmet Gündüz tarafından kaleme alınan "Türkiye'de Ders Kitapları Tarihi" adlı eser yayımlanmıştır.

Türkiye'de ders kitaplarının içerikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmış, bu konuda zengin bir literatür oluşmuş ancak ders kitaplarının üretim süreci, basımı, dağıtımı gibi teknik konularla ilgili kayda değer bir araştırma yapılmamıştır. Yayımlanan bu eser, Türkiye'de özellikle son üç asırda ders kitaplarının gelişimlerine daha çok teknik açıdan odaklanmıştır.

Devlet Arşivleri, TBMM Zabıt Cerideleri, Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, dönemin gazete ve dergileri ile konuyla ilgili yapılmış diğer çalışmalar taranarak oluşturulan kitap, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Osmanlı Dönemi ders kitaplarıyla ilgili tarihî süreç içinde yaşanan gelişmelere yer verilmektedir. İkinci bölümde Cumhuriyet Dönemi eğitim politikalarına değinilmekte ve özellikle ders kitapları çerçevesinde yaşanan gelişmeler, tartışmalar ve düzenlemeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise 1920'den günümüze ders kitaplarıyla ilgili yaşanan birçok teknik konu üzerinde durulmaktadır.

Bütüncül bir yaklaşımla konunun oldukça ayrıntılı olarak incelendiği bu eser, sahasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Eser aynı zamanda zengin kaynakçası ve ekleriyle araştırmacılara katkı sunacaktır.

11-05-2023İndirmek için tıklayınız...

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.