Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

"YABANCI DİL EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (YADEG) PROJESİ" TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen "Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Başkanlığımız konferans salonunda yapıldı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ; bununla birlikte İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin ülkemizdeki öğretimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de kapsama alındığını söyledi.

 

Açılışta konuşan Kurul Başkanımız Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, eğitim sisteminin yaklaşık 71 bin 320 okulda 18 milyon öğrencisi ve 1,2 milyon öğretmeni ile Türkiye'nin tamamını etkileyen bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

 

Devletin her yıl giderek artan biçimde eğitimde iyileştirmeye ve niteliğin artırılmasına yönelik ciddi faaliyetleri ve yatırımları hayata geçirdiğini ifade eden Başkanımız, bu kapsamda tüm tür ve kademelerde eğitime erişimi kolaylaştırma ve kaliteli eğitim alma imkânları üzerinde durulduğunu aktardı.

 

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, dil eğitimine ve öğretimine yönelik yapılacak her tür faaliyetin çok önemli olduğuna işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

"İnanmaktayız ki birbirimizle tanışalım diye milletlere ayrıldık; duygu ve düşünceleri, varlıkları ve değerleri farklı dillerde adlandırır ve seslendirir olduk. Dil, onu kullanan milletin nasıl düşündüğünü ve ne ürettiğini ortaya koyar. Farklı milletlere ait dillerin bilinmesi hâlinde dil bir köprü olur, bağ kurar ve insanları buluşturur.

 

Ülkemizde Türkçe ve dil eğitimini, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve manevi değerleri dikkate alarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uhdesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) kurduk. Merkezimiz bünyesinde Türkçenin ana dil olarak öğretiminin yanı sıra yabancı dil olarak öğretimi ve iki dilli konuşanlara öğretimine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bununla birlikte İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin ülkemizdeki öğretimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsama alınmıştır."

 

Merkezde farklı dil branşlarından öğretmenlerin görev aldığını belirten Kurul Başkanımız, faaliyetlerde bilimsel zemin oluşturabilmek adına farklı üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir danışma kurulu oluşturulduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezinin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte faaliyetlerin yürütüldüğü etkin bir merkez olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi'nin yürütülen önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de dil eğitimi ve öğretimi, yakın zamana kadar düşük verimlilikle yapılmaktaydı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kültürel alanlarda yaşanan gelişme ve değişmeler, dil öğretimini de radikal şekilde etkilemiştir. Bu gelişmeler, dil öğretiminde ortak stratejilerin ve standartların belirlenmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ve geliştirilen dil öğrenme stratejileri ve standartları, dillerin öğretimiyle ilgilenen kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple 'Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni 2020 Tamamlayıcı Cilt', dünya çapında gitgide daha yaygın hâle gelen, dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası alanda tanınmış bir standart dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirmesi için önemli bir yapı taşı hâlini almıştır. Bu eserden dil öğretimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile bireysel olarak bu alana ilgi duyan herkesin ve özellikle öğretmenlerimizin istifade etmesi için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın internet sitesinde eserin indirilebilir formatı hazır bulundurulacaktır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla ülkemizdeki kütüphanelere, ilgili akademisyenlerimize ve siz kıymetli davetlilerimize bu rehber kitabın dağıtımı yapılacaktır."

 

Bu eserin Türkçeye çevrilmesinin önemine işaret eden Kurul Başkanımız, "Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Türkçeyi öğretmek ve öğretirken uluslararası geçerlilikte ve kalitede, ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına sahip programları kullanmak için büyük bir titizlikle faaliyetlere başladık." diye konuştu.

 

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, bu çalışmalar kapsamında Türkiye'de ve dünyada Türkçenin öğretimine yönelik akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bir konferans hazırlığında olduklarını da bildirdi.

 

Kurul Başkanımız, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki çalışmalarda desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.